Dobândirea de cunoștințe și abilități în vederea găsirii şi implementării celor mai potrivite măsuri și mijloace pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației.

COMPETENTE GENERALE

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea informației

2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

3.  Aplicarea procedurilor de calitate

COMPETENTE SPECIFICE

1. Identificarea cerințelor de securitate a informației

2. Proiectarea procedurilor de securitate

3. Elaborarea programului de implementare a securitățiiinformației

4. Revizuirea modelului amenințărilorşi al vulnerabilităților

5. Instruirea personalului