Dobândirea de cunoștințe și abilități în vederea găsirii şi implementării celor mai potrivite măsuri și mijloace pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației.

COMPETENTE GENERALE

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea informației

2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

3.  Aplicarea procedurilor de calitate

COMPETENTE SPECIFICE

1. Identificarea cerințelor de securitate a informației

2. Proiectarea procedurilor de securitate

3. Elaborarea programului de implementare a securitățiiinformației

4. Revizuirea modelului amenințărilorşi al vulnerabilităților

5. Instruirea personalului

Dobândirea de cunoștințe și abilități în vederea găsirii şi implementării celor mai potrivite măsuri și mijloace pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației.

COMPETENTE GENERALE

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea informației

2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

3.  Aplicarea procedurilor de calitate

COMPETENTE SPECIFICE

1. Identificarea cerințelor de securitate a informației

2. Proiectarea procedurilor de securitate

3. Elaborarea programului de implementare a securitățiiinformației

4. Revizuirea modelului amenințărilorşi al vulnerabilităților

5. Instruirea personalului

Dobândirea de cunoștințe și abilități în vederea găsirii şi implementării celor mai potrivite măsuri și mijloace pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației.

COMPETENTE GENERALE

1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea informației

2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

3.  Aplicarea procedurilor de calitate

COMPETENTE SPECIFICE

1. Identificarea cerințelor de securitate a informației

2. Proiectarea procedurilor de securitate

3. Elaborarea programului de implementare a securitățiiinformației

4. Revizuirea modelului amenințărilorşi al vulnerabilităților

5. Instruirea personalului